TIMOCOM Logo

JavaScript är inte aktiverad för denna webbläsare.

Alla funktioner från sidan kommer inte att fungera fullt ut. För att optimera användandet och komforten, vänligen aktivera JavaScript i dina Internet-inställningar.

En säker sak – affärer med frakt- och lastrumsbörsen från TimoCom!

Düsseldorf den 16/3 2009 – kunder som betalar dåligt i den nuvarande ekonomiska situationen är snabbt risk för ett företags hela existens. Just inom transportbranschen känner man väl till problemet med sådana som betalar för sent. För frakt- och lastrumsbörser innebär detta att de avseende kvalitet måste erbjuda mer än en ren ”anslagstavlefunktion”. Den marknadsledande frakt- och lastrumsbörsen från TimoCom Soft- und Hardware GmbH har skapat ett intelligent utformat säkerhetsnät för att erbjuda sina kunder hög kvalitet när de använder börsen TimoCom TRUCK & CARGO® .

Användandet av en frakt- och lastrumsbörs är för många transportföretag ett oumbärligt instrument. Först med hjälp av denna kan speditörer och fraktförare utnyttja och optimera sin kapacitet på ett maximalt sätt. Många verksamheter låter sig dock snabbt lockas av olika kostnadsfria resp. billiga fraktbörser. Därför har ”svarta får” det väldigt lätt. TimoCom Soft- und Hardware GmbH granskar sina medarbetare mycket noga. Nya kunder underkastas redan inledningsvis en omfattande kontroll i TimoComs databank avseende betalningsförmåga. TimoCom inhämtar t.ex. alltid i förväg tillförlitliga uppgifter om ett företags situation beträffande ekonomi, affärsmässighet och skulder. Utöver denna så kallade soliditetskontroll påverkar även en verksamhets erfarenhet och rykte helhetsbedömningen. Som extra service erbjuder frakt- och lastrumsbörsen i Europa dessutom sina kunder en egen inkassobyrå som säkerhet. TimoComs advokat Alexander Oebel säger: ”Den bästa försäkringen för kunden är en börs som erbjuder hög säkerhet. Avgörande för säkerheten inom och kvaliteten på en frakt- och lastrumsbörs är deltagarnas seriositet. För den som gör affärer måste kunna lita på sina partners. Därför kontrollerar vi alltid i förväg om ett företag har funnits sedan länge och varit framgångsrikt aktiv under en tid. Slutligen får intressenterna av princip inte åtkomst till vår börs förrän de varit verksamma på marknaden i minst sex månader.”

TimoComs kvalitetskontroll går dock ännu längre. Även efter avtalets fullbordande håller TimoCom ett öga på sina kunder avseende betalningsmoral, betalningsförmåga och riktig inmatning av erbjudandena i allmänhet. Utöver detta uppmanas fasta kunder att snarast anmäla oärliga processer vid användandet av börsen. Medlemmar som inte följer spelreglerna och/eller inte betalar rättmätigt ställda krav stoppas snabbt från att använda programmet!

I tillägg till soliditets- och kundkontrollen omfattar TimoComs säkerhetsnät även en konsekvent investering i den modernaste tekniken från IBM och Oracle. TimoComs kunder får på så sätt tillgång till en högteknologisk plattform av toppklass som möjliggör ett snabbt och säkert arbete. En avgörande säkerhetsaspekt hos TimoCom är också att kunder vid åtkomst till fraktbörsen inte får en ”knäckbar” kombination av användarnamn och lösenord. Tvärtom laddar de ned en unik, personlig säkerhetsnyckel kallad TC Login och har sedan efter installation och aktivering en bekväm, auktoriserad åtkomst till systemet via sin dator. Icke auktoriserade åtkomstförsök stoppas på så sätt definitivt!

Även om det osannolika skulle inträffa och en naturkatastrof förstör TimoComs server i den tyska huvudcentralen, så finns det redan ett fullständigt backupsystem! Detta system befinner sig tillräckligt långt borta för att fraktbörsen ska kunna fungera med sin vanliga kvalitet. Det ska dock inte gå så långt. Alexander Oebel: ”Vårt motto är ”Tillit är bra – kontroll är bättre!” Det vet även våra kunder. De befinner sig i goda händer hos oss och drar nytta av sitt renommé att vara utrustade med ett "kvalitetssigill". Vi är stolta över detta och motiverade att hålla våra kunders kvalitetsanspråk på högsta nivå även i framtiden!”

Presskontakt

Communications

TIMOCOM GmbH

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

+49 211 88 26 59 24

Transportlexikon – svar och information omkring temat: „transport“

Jag godkänner att cookies från den här sidan används till analys, personifierat innehåll och reklam.