TIMOCOM Logo

JavaScript är inte aktiverad för denna webbläsare.

Alla funktioner från sidan kommer inte att fungera fullt ut. För att optimera användandet och komforten, vänligen aktivera JavaScript i dina Internet-inställningar.

En aktuell fråga: Heta diskussioner kring Brennerpasset

Österrike förbereder gränskontroller

TIMOCOM Pressmeddelanden – Aktuell information

Gränskontroller vid Brennerpasset?

Erkrath, Tyskland, 02.06.2016 – Sedan årtusenden har Brennerpasset varit en av de viktigaste trafik- och handelsvägarna mellan norra och södra Europa. Alppasset har många gånger varit en vattendelare för utveckling inom politik och handel. Och så även nu när Österrike återupptagit planer på gränskontroller mot Italien och börjar tillämpa dem i slutet av maj.

Den 12 april 2016 började byggarbetet med att demontera vägräckena längs gränsen mellan Österrike och Italien. Sedan 1998 har Schengen-avtalet som ett tecken på generositet stått för rörelsefrihet inom Europa. Nu ska man fram till månadens slut bygga en övertäckt kontrollzon som ska verka avskräckande på flyktingar och minska deras tillströmning till Österrike.

 

Köer och ekonomiska följder hotar

Framför allt på grund av de långa vägtulls- och dieselpriserna i Österrike, jämfört med grannlandet Schweiz, föredrar transportföretagen Brennerpasset. 2,1 miljoner lastbilar korsade 2015 alperna via de fyra filerna – det är ca 5 800 fordon per dag. På grund av den planerade hastighetsbegränsningen på 30 km/h kring kontrollpunkterna måste både företagen och förarna ställa in sig på långa köer och väntetider – trots de två planerade lastbilsfilerna. En av de två ska användas för visuell kontroll och den andra för stickprovskontroller av personuppgifter.

 

Oavsett – man har tidsförlust och höga kostnader för stilleståndstid att vänta när Italiens främsta transportväg stängs. Handelskammaren i Sydtyrolen fruktar att merkostnaderna för uppdragsgivarna, dvs. speditörerna, kommer att föras vidare nedåt i kedjan. På så sätt kommer prisökningarna till slut att landa hos konsumenten.

 

Försök att finna lösningar

Möjliga lösningar för de väntade problemen vid passet sträcker sig från en förstärkning av järnvägen och kontrollförseglingar på lastbilar till flexibla körtider och vilopauser för lastbilschaufförer vid gränskontrollerna.

 

För en förstärkning av järnvägen krävs en omarbetning av tidtabellen med målsättning att skapa ett lönsamt alternativ till motorvägen vad gäller tidsåtgång. Kontrollförseglingar, som i oskadat skick visar att lastbilen inte har öppnats sedan den lastades, måste tas fram av privata företag. Än så länge finns det inga beslut om förslagen.

 

Uppluckringen av körtiderna och vilopauserna för lastbilschaufförer verkar dock inte vara något man ens diskuterar vidare. Säkerhetsrisken anses vara för hög, även om man bara emellanåt skulle frångå reglerna inom ramen för undantagsbestämmelser vid Brennerpasset.

 

Genomförbar lösning: Mertidsberäkning

Astag (schweiziska nyttofordonsförbundet) förväntar sig dock ingen

extra trafik via Gotthard- eller San Bernardino-passen. Det vore nämligen varken tids- eller kostnadsbesparande att ta någon av dessa alternativa vägar. Såsom redan nämnts är vägtulls- och dieselpriserna i Schweiz mycket högre än i Italien och Österrike.

 

Kvar blir, så länge det inte finns några andra snabbt tillämpningsbara lösningar, bara att räkna in merkostnaderna för den extra tiden och att finna sig i höga stilleståndskostnader. Ja, detta kommer att drabba konsumenterna och även förarna, som får ta kostnaden för hela körtiden. Man hoppas dock fortfarande att gränskontrollerna bara är ett hot från Österrike riktat mot Brüssel, och att man trots allt kan enas kring hanteringen av flyktingströmmen.

Presskontakt

Communications

TIMOCOM GmbH

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

+49 211 88 26 59 24

Transportlexikon – svar och information omkring temat: „transport“

Jag godkänner att cookies från den här sidan används till analys, personifierat innehåll och reklam.