För visuellt stöd till texter om och av TIMOCOM står TIMOCOMs Mediatek till ditt förfogande. Bilderna och dokumenten kan laddas ned från kategorierna "Bransch", "Aktioner", "Företag" och "Plattform/Tjänster". Ytterligare filtreringsmöjligheter, t.ex. efter språk, möjliggör en intiutiv användning av mediateket.

Till TIMOCOMs Mediatek